Selecteer een pagina

VAR-2

Preventie

De VAR-2 wordt toenemend ingezet bij preventief medisch onderzoek (PMO). De VAR-2 geeft uitstekend inzicht in de vitaliteit en psychosociale arbeidsbelasting van de werknemer. De VAR-2-app voorziet in de mogelijkheid om een grote groep werknemers in één keer uit te nodigen. Variaties zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een variant waarbij alleen de werknemer inzage krijgt in de resultaten. Ook kunnen de uitslagen op geaggregeerd niveau geëxporteerd worden voor het maken van een groepsrapportage.

Re-integratie

De meest gebruikte toepassing van de VAR-2 is bij verzuimbegeleiding. Het ideale moment om de VAR-2 af te nemen is bij twee weken verzuim, ongeacht de verzuimoorzaak. De kracht zit ‘m in routinematige screening. De VAR-2 berekent of er een verhoogd risico is op langdurig verzuim. De voorspellende waarde van de VAR-2 is in onderzoek meermaals bevestigd. De VAR-2 biedt de bedrijfsarts of verzuimconsulent snel inzicht waar de knelpunten liggen. Juiste inschattingen bij twee weken verzuim besparen werkgevers duizenden euro’s.

De VAR-2 wordt door coaches gebruikt bij het begeleiden van werknemers. De VAR-2 helpt om knelpunten en hulpbronnen inzichtelijk te maken. Natuurlijk, ook de eigen ‘klinische blik’ is waardevol. Maar een objectief meetinstrument meet ‘anders’ dan hoe de hersenen van hulpverleners redeneren. De kracht zit ‘m in de combinatie van beide. Ook beeldtaal telt. Het ‘zien’ van een testuitslag doet vaak meer dan woorden en zet aan tot verandering. De Capability Set (werkwaardenmodel) kan samen met de VAR-2 worden afgenomen en geeft veel input voor de coaching.

 

Arbeidsrevalidatie is de oudste toepassing van de VAR-2. De eerste versie (VAR) werd ontwikkeld in een setting voor chronische pijnrevalidatie. De VAR-2 wordt binnen de revalidatie ingezet om ‘yellow flags’ op te sporen. De VAR-2 helpt paramedici en psychologen om in het begin van een revalidatietraject herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren in kaart te brengen zodat er tijdig op kan worden geanticipeerd. Zeker als medische fitness centraal staat, is het van groot belang oog te hebben voor de psychosociale context. De VAR-2 biedt hierbij ondersteuning en bespaart de oefentherapeut veel tijd.