De VAR-2 voor inzicht in werk en welbevinden

Verzuimpreventie, voorkomen van langdurig verzuim, en ondersteuning bij re-integratie en coaching

  • Vragenlijst Arbeid en Re-integratie

    De VAR-2 is de vernieuwde versie van de VAR. Na 10 jaar gebruik en wetenschappelijk onderzoek is er de vernieuwde en geheel herziene versie van de VAR.

  • Een diagnostisch instrument

    Screening van psychische stoornissen, indicatiestelling, en inzicht in werk en welbevinden. Het doel is snel zicht te krijgen op oorzaken van langdurig verzuim.

  • Voor professionals in de arbozorg

    De VAR-2 is een instrument voor professionals in de arbozorg, re-integratie en coaching. Een tool voor effectieve re-integratie en duurzame inzetbaarheid.