De VAR-2 meet op drie niveaus. Elk niveau sluit aan bij een andere toepassing.

1. risico-indexen

De VAR-2 geeft een voorspelling van de te verwachte verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden bepaald of er een verhoogd risico is op langdurig verzuim. Ook worden risico-indexen berekend met betrekking tot vitaliteit en balans steun-stressoren.

2. Genormeerde schalen

De VAR-2 bestaat uit genormeerde schalen die inzicht geven in werk en welbevinden. Hierdoor komt men te weten waarom bepaalde indexen zijn verhoogd en de professional krijgt ideeën aan gereikt wat er aan de hand is.

Checklist

De antwoorden worden naar onderwerp gegroepeerd en overzichtelijk weergegeven. Met deze antwoorden kan een gestructureerd gesprek worden gevoerd. Zodoende biedt de VAR-2 een checklist van de diverse thema’s die bij werk en verzuim een rol spelen.