Vragen over VAR-2 testinterpretatie en discussie over diagnostiek in de arbozorg