Welke professionals?

De VAR-2 is ontwikkeld en bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de arbozorg, re-integratie, revalidatie, coaching en therapie. De VAR-2 is een instrument voor individueel, klinisch gebruik. De VAR-2 is niet voorbehouden voor bepaalde beroepsgroepen. Wel is het zo dat het niveau van toepassing van de VAR-2 in overeenstemming moet zijn met de wettelijke bevoegdheden en grenzen van het eigen beroep. Een vergelijking kan worden gemaakt met een bloeddrukmeter. Zowel een praktijkondersteuner, huisarts als cardioloog gebruiken een bloeddrukmeter. Wat zij met de uitslag doen, is echter heel verschillend. In de tutorial ‘Introductie en model VAR-2’ wordt in meer detail besproken wat de toepassingsmogelijkheden zijn van de VAR-2 voor verschillende beroepsgroepen.

Ook werkgevers?

Het is niet de bedoeling dat werkgevers de VAR-2 zelfstandig gaan afnemen. Het kan verleidelijk zijn voor personeelsfunctionarissen de VAR-2 af te nemen bij iemand die verzuimt of niet goed functioneert. Om twee redenen is dit af te raden. Een voorwaarde voor een goede testuitslag is veiligheid. Met veiligheid wordt bedoeld dat iemand zich kwetsbaar durft op te stellen. Als iemand zich niet veilig voelt, creëert dit een gesloten testhouding waardoor de uitslag niet meer valide is. Omdat de relatie tussen werkgever en werknemer niet onafhankelijk is, is er per definitie geen ‘veilige’ testsituatie. Een andere reden is dat personeelsfunctionarissen niet de medische, psychologische en statistische kennis hebben om de uitslag goed te kunnen interpreteren en bespreken. Werkgevers die interesse hebben in de VAR-2, wordt aangeraden dit te bespreken met de arbodienst of arboprofessionals die zij hebben ingehuurd.