Voordelen voor professional

Voordelen voor werkgever

 • Tijdbesparing

  De VAR-2 vult de cliënt online in. Zonder dat het u tijd kost, krijgt u veel relevante informatie die u ondersteunen bij het maken van een probleemanalyse.

 • Check and balances

  Een testuitslag met referentiewaarden biedt ‘check and balances’ voor eigen conclusies. De probleemanalyse krijgt hierdoor een steviger fundament.

 • Onderbouwing van adviezen

  Met een uitslag van een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument kunt u uw adviezen naar uw opdrachtgever beter onderbouwen en motiveren.

 • Visuele ondersteuning

  Het VAR-2 profiel kunt u gebruiken in het adviesgesprek met de cliënt. Visuele ondersteuning werkt ondersteunend en motiverend.

 • Eigen producten ontwikkelen

  Uw producten krijgen een meerwaarde door toevoeging van de VAR-2. Met de VAR-2 kunt u zelf nieuwe preventie- en re-integratieproducten ontwikkelen.

 • Besparing op verzuimkosten

  Verzuim brengt hoge kosten met zich mee. Vaak duizenden euro’s. De ‘investering’ van € 3,50 voor een VAR-2 afname is snel terugverdiend.

 • Advies bij verzuimbegeleiding

  De VAR-2 helpt om zieke werknemers die het risico lopen langdurig te gaan verzuimen te traceren en geeft richting aan oplossingen om dit risico af te wenden of te beperken.

 • Waar voor uw geld

  De VAR-2 is een van de weinige instrumenten die wetenschappelijk is onderzocht op het voorspellen van langdurig verzuim.

 • Concrete handvaten bij preventie

  Bij mensen die werken kan de VAR-2 helpen om personen met een verhoogd verzuimrisico beter te traceren. De uitslag biedt concrete handvatten voor ondersteuning.

 • Voorkomen van overbehandeling

  Bij werknemers die nog maar kort verzuimen gaan werkgevers vaak akkoord met dure trajecten die niet altijd nodig zijn. De VAR-2 kan dit voorkomen.