Om de kwaliteit van de VAR-2 te borgen worden wetenschappelijke studies uitgevoerd met specifieke vraagstellingen. Organisaties die willen meedoen aan een project krijgen extra korting bovenop de staffelkorting (zie prijzen).

In een project geeft de organisatie toestemming dat de gegevens bewaard mogen worden voor onderzoek. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over aanleveren van verzuimgegevens en eventuele andere data.

Projecten

Project #1

Afname van de VAR-2 bij minimaal 750 niet-verzuimende werknemers. De VAR-2 wordt in één keer bij alle werknemers of een deel van de werknemers afgenomen. Voor het bedrijf ontstaat zo de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de gezondheid en welzijn van de werknemers. Ook kunnen afdelingen vergeleken worden. Een andere mogelijkheid is om de gegevens te verkrijgen tijdens een PMO of PAGO. Na afname van de VAR-2 worden prospectief verzuimgegevens verzameld van deze mensen gedurende twee jaar.

Belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op.

Project #2

Afname van minimaal 250 VAR-2’s bij de eerste verzuimmelding (tussen 2 en 6 weken verzuim). Prospectief verzamelen van de herstelmeldingen.

Belangstelling? Neem dan vrijblijvend contact op.

Heeft u ideeën voor onderzoek met de VAR-2? Heeft u hypotheses of vermoedens? Laat ze weten!